Bruksvilkår

Versjon 1

Velkommen til Øyweb. Øyweb er en merkevare eid av ØYWEB ØYVIND ANDRE AASEN REMME, et enkeltpersonforetak under norsk lov (Øyweb, "vi" eller "oss").

Den følgende bruksvilkåren styrer all bruk av oyweb.no (nettsiden) og all dens innhold, tjenester og produkter som er gjort tilgjengelige på nettsiden. Nettsiden vår og tjenestene våre tilbys med forbehold om at du godtar alle vilkårene og betingelsene her og alle andre driftsregler, retningslinjer (inkludert, uten begrensning, vår støttepolicy) og prosedyrer som kan publiseres fra tid til annen av Øyweb (også kalt «avtalen»). Du godtar at vi automatisk kan oppgradere tjenestene våre, og disse vilkårene vil gjelde for alle oppgraderinger.

Vennligst les denne avtalen nøye før du går inn på eller bruker nettsiden og tjenestene våre. Ved å gå inn på eller bruke noen del av nettsiden godtar du å bli bundet av vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, kan du ikke gå inn på nettstedet eller bruke noen tjenester. Hvis disse vilkårene og betingelsene anses som et tilbud av Øyweb, er aksept uttrykkelig begrenset til disse vilkårene. Materialet på denne nettsiden er beskyttet av gjeldende lov om opphavsrett og varemerke.

1. Forklaring av tjeneste

Øyweb gir brukere tilgang til en samling av ressurser, inkludert ulike verktøy, opplæringsmateriell og pedagogisk innhold gjennom nettverket av eiendommer som kan nås gjennom et hvilket som helst medium eller enhet som nå er kjent eller senere utviklet ("tjenesten"). Du forstår og godtar også at tjenesten kan inneholde annonser og at disse annonsene er nødvendige for at Øyweb skal kunne levere tjenesten. Du forstår og godtar også at tjenesten kan inkludere visse kommunikasjoner fra Øyweb, slik som tjenestekunngjøringer, administrative meldinger og nyhetsbrev(er), og at denne kommunikasjonen anses som en del av medlemskapet ditt. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal alle nye funksjoner som forsterker eller forbedrer den nåværende tjenesten, inkludert utgivelsen av nye Øyweb-egenskaper, være underlagt vilkårene. Du forstår og godtar at tjenesten leveres "AS-IS" og at Øyweb ikke påtar seg noe ansvar for aktualitet, sletting, feillevering eller manglende lagring av brukerkommunikasjon eller personaliseringsinnstillinger. Du er ansvarlig for å skaffe deg tilgang til tjenesten, og den tilgangen kan innebære tredjepartsavgifter (som Internett-leverandør eller sendetidsavgifter). Du er ansvarlig for disse avgiftene, inkludert de gebyrene som er knyttet til visning eller levering av annonser. I tillegg må du sørge for og er ansvarlig for alt utstyr som er nødvendig for å få tilgang til tjenesten.

2. Dine forpliktelser ved registrering

I betraktning av din bruk av tjenesten, representerer du at du er myndig til å inngå en bindende kontrakt og ikke er en person som er utestengt fra å motta tjenester i henhold til lovene i Norge eller annen gjeldende jurisdiksjon. Du godtar også å: (a) gi sann, nøyaktig, aktuell og fullstendig informasjon om deg selv som bedt om av tjenestens registreringsskjema ("registreringsdataene") og (b) vedlikeholde og umiddelbart oppdatere registreringsdataene for å holde dem sanne, nøyaktige, aktuell og komplett. Hvis du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke gjeldende eller ufullstendig, eller Øyweb har rimelig grunn til å mistenke at slik informasjon er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, har Øyweb rett til å suspendere eller avslutte kontoen din og nekte enhver og all nåværende eller fremtidig bruk av tjenesten (eller deler av den).

3. Medlemskonto, passord og sikkerhet

Du vil opprette et passord og kontobetegnelse når du har fullført tjenestens registreringsprosess. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet og kontoen og er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under passordet eller kontoen din. Du godtar å (a) umiddelbart varsle Øyweb om enhver uautorisert bruk av passordet eller kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd, og (b) sørge for at du avslutter kontoen din på slutten av hver økt. Øyweb kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tap eller skade som oppstår fra din manglende overholdelse av denne seksjon 4.

4. Tjenester

Alle abonnementer inkluderer tilgang til støtte via dashbordet for medlemmer. "Støtte" betyr muligheten til å sende forespørsler om teknisk støttehjelp når som helst (med rimelig innsats fra Øyweb for å svare innen 3-5 virkedager) angående bruken av Øyweb-tjenestene. All støtte vil bli gitt i samsvar med Øywebs standardtjenesterspraksis, prosedyrer og retningslinjer. Se også vår støttepolicy.

5. Ansvarsfraskrivelse

Materialet på Øywebs nettsteder leveres "som det er". Øyweb gir ingen garantier, uttrykte eller underforståtte, og fraskriver seg og avviser herved alle andre garantier, inkludert, uten begrensning, underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse av intellektuell eiendom eller andre brudd på rettigheter. Øyweb hverken garanterer eller gir noen representasjoner angående nøyaktigheten, sannsynlige resultater eller påliteligheten av bruken av materialet på sine nettsider eller på annen måte relatert til slikt materiale eller på noen nettsteder som er lenket til våre nettsteder.

6. Begrensninger

Øyweb eller dets leverandører skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for skader (inkludert, uten begrensning, skader for tap av data eller fortjeneste, eller på grunn av forretningsavbrudd) som oppstår som følge av bruk eller manglende evne til å bruke materialet på våre nettsider, selv hvis Øyweb eller en Øyweb-autorisert representant har blitt varslet muntlig eller skriftlig om muligheten for slik skade. Fordi noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på underforståtte garantier, eller begrensninger av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, kan det hende at disse begrensningene ikke gjelder deg.

7. Revisjoner og errata

Materialet som vises på Øywebs nettside kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Øyweb garanterer ikke at noe av materialet på nettsiden er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Øyweb kan gjøre endringer i materialet som finnes på nettsiden deres når som helst uten varsel. Øyweb forplikter seg imidlertid ikke til å oppdatere materialet.

8. Lenker

Øyweb har ikke gjennomgått alle nettsidene som er lenket til nettsidene sine og er ikke ansvarlig for innholdet på slike lenkede nettsider. Inkludering av noen lenker innebærer ikke at Øyweb godkjenner nettsiden. Bruk av slike koblede nettsider er på brukerens egen risiko.

9. Informasjon om varemerke

Alle logoer, produkt- og tjenestenavn relatert til disse vilkårene er varemerker for ØYWEB ØYVIND ANDRE AASEN REMME ("Øyweb-merkene"). Du samtykker i å ikke vise eller bruke Øyweb-merkene på noen måte uten skriftlig tillatelse på forhånd.

10. Endringer i vilkårene for bruk av nettstedet

Øyweb kan revidere disse bruksvilkårene for nettstedet sitt når som helst uten varsel. Ved å bruke denne nettsiden godtar du å være bundet av gjeldende versjon av disse vilkårene og betingelsene for bruk.

11. Gjeldende lov

Disse bruksvilkårene skal styres av lovene i Norge, og du samtykker i å forholde deg jurisdiksjonen til domstolene i Norge i tilfelle krav eller tvister.

12. Kontaktdetaljer

ØYWEB ØYVIND ANDRE AASEN REMME

Stadsnesvegen 4, 6030, LANGEVÅG (NORGE)

Hvis du har spørsmål angående våre vilkår for bruk, vennligst kontakt oss skriftlig på adressen ovenfor eller via følgende e-post: hei@oyweb.no

Vennlig, teknisk WordPress-støtte for bloggere og små bedrifter.

Juridiske Greier - © 2023 Øyweb

Laget med ❤️ og WordPress + Breakdance

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne nettsiden, godtar du vilkårene.